Gotapatent AB

En patentbyrå mitt i Jönköping

Jag vill veta mer!

Företaget

Vi på Gotapatent AB i Jönköping arbetar med patent, varumärken och designskydd och har servat industri-, handels- och serviceföretag sedan 1947. Vi är en småländsk patentbyrå med allt vad det innebär. Vi tänker stort med små medel. Genom våra samarbetspartners så kan vi också förvandlas till en global samarbetspartner.

Från idé till verklighet

En god idé kräver ett starkt varumärkesskydd

Se våra tjänster

Konsultering

Gotapatents patentkonsulter bistår Dig och Ditt företag i allt som rör patent. Vi kan t.ex. redan i uppstarten av Ert projekt bistå med juridiskt och tekniskt kunnande, göra undersökningar och efterforskningar, konkurrentbevakning och -efterforskning för att sedan innan uppfinningens offentliggörande utarbeta och inlämna en patentansökan. Hos oss får Ni alltid en dedikerad patentkonsult, dvs. samma person fölljer med Ert projekt hela vägen.

Upphovsrätt & Design

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Lagstiftning eller praxis kan också medge skadestånd till upphovsmannen och förbud för annan att nyttja verket.

Mönsterskydd

Mönsterskydd är den rättsliga termen för det man ofta brukar kalla designskydd, det vill säga ett skydd för nyskapande design.

Ett mönsterskydd skyddar utseende och form, men inte en produkts funktion eller den bakomliggande idén. Med ett mönsterskydd får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddande designen. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för mönsterskydd i Sverige. Mönsterskyddet gäller i fem år från det man lämnat in sin ansökan, och kan förlängas upp till max 25 år.

Ett mönsterskydd idag kan sökas både i enskilda länder och regionalt. Gotapatent bistår gärna med rådgivning vilket skydd som är bäst för Dig och Ditt företag. Om mönsterskyddet skall gälla i Sverige eller om EU-mönsterskydd är bättre.

Portföljförvaltning

Att upprätthålla och bevaka en immaterialrättsportfölj är ett stort engagemang som kräver tid och resurser. Genom Gotapatents patentsystem kan vi på ett kostnadseffektivt sätt bevaka Din och Ditt företags olika skyddsrättigheter och genom skapande av listor ge Dig och Ditt företag en tydligare överblick över Era olika marknader och skydd. Genom våra samarbetspartners bl.a. Clarivate i Belgien kan vi på olika sätt konkurrentbevaka Ditt företags skyddsrättigheter såsom varumärken. Vi kan även genom vårt patentsystem ta hand om årsavgiftsbevakning och förnyelser över hela världen på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Kontakta oss gärna för en offert om Ni redan har en immaterialrättsportfölj och önskar att vi räknar på Era kostnader. Det finns alltid att spara.

Immaterialrätt

Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. De flesta rättssystem erkänner skydd för till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Upphovsmannen till ett bestämt verk av immateriell art ges i allmänhet under en bestämd tid skydd för kopiering eller annan avbildning.

Genom Gotapatents samarbetspartners kan vi bistå Er med tekniskt och juridiskt kunnande om en tvist skulle uppstå. I första hand försöker vi att på fredlig väg komma till en överenskommelse utan att ärendet behöver gå till domstol. Vi kan t.ex. bistå Er med att skriva en potentiell intrångsgörare och påtala det ev. intrånget och på så sätt undvika ett stämmningsförfarande eller dylik åtgärd. Det tjänar alla parter på.

Immaterialrättsstrategi

Att ha rätt immaterialrättsstrategi blir allt viktigare för företag idag. Men vad är viktigt? Hur skall man gå till väga för att maximera nyttan av sin portfölj? I vissa fall borde man kanske tänka om, genom att inte utveckla en egen produkt eller tjänst. Kanske är det mer kostnadseffektivt att köpa en licens eller t.o.m. köpa en hel patentserie. Alla sådana frågor är något som Gotapatent kan hjälpa till att rådgiva kring. Genom våra lokala och globala samarbetspartners med affärsjuridik och immaterialrättslig spetskompetens kan vi bistå Er med att fatta rätt beslut för att maximera er framgång.

Varumärken & Domännamn

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell tillgång. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten. Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens positiva intryck hos konsumenten. Ett domännamn är på Internet ett namn på en administrativ helhet på Internet. Organisationers offentliga tjänster (såsom e-post och webbplatser) och enskilda datorer kan ofta nås med hjälp av domännamnet. Domännamnen finns till för att människor ska slippa komma ihåg de numeriska IP-adresser som används som "telefonnummer" på internet mellan datorer.

Om oss

GOTAPATENT AB är en sammanslagning av Växjö Patentbyrå som grundades 1947 och Götalands Patentbyrå som grundades 1970 av Hubertus Siebmanns och leds idag av Christoph Siebmanns. Huvudkontoret finns i Jönköping i hjärtat av Småland.

Gotapatent har assisterat företag och enskilda uppfinnare i frågor rörande immaterialrätt under många år. Vi erbjuder våra klienter - utöver utarbetande av patentansökningar och registreringar av varumärken och mönster, t.ex. omfattande immaterialrättsstrategier och juridisk kompetens som kan stötta alla nivåer i din organisation - från marknadsföring och FoU till försäljning och coporate finance. Genom våra samarbetspartners världen över så kan vi sträva efter att Era immateriella rättigheter uttnytjas så effektivt som möjligt.

Med juridiska konsulttjänster, analyser och förvaltning av immaterialrättsportföljer hjälper vi dig att förvandla passiva immateriella tillgångar till bestående värden i företaget.

Genom vårt nätverk av medarbetare i hela världen och inom alla områden som rör immateriella rättigheter kan Gotapatent vara Din och Ditt företags samarbetspartner såväl globalt som lokalt.

Resultatet är ett litet men starkt företag inom området immaterialrätt. Ett som kombinerar stort kunnande om immaterialrätt med kompetens gällande affärer, juridik och teknik som krävs för att säkerställa att Ni, våra kunder får en bestående konkurrensfördel.

Anställda

Christoph

Verkställande Direktör

Christoph Siebmanns

Telefon: 070-2977323

Auktoriserat svenskt och europeiskt varumärkes- och mönsterombud, som varit verksam på heltid inom företaget i mer än 15 år. Sammanlagt har Christoph varit verksam i företaget i nästan 25 år.

Webbutvecklare

Erik

Erik Williamsson

Civilingenjör i Teknisk Fysik, Chalmers.

Andreas

Andreas Siebmanns

Kandidatexamen i Medieteknik, Linköpings Universitet.